Tytuł projektu: Same or different- cultures across Europe

Projekt odbył się w małej wiosce Udabno w Gruzji. Udział w nim wzięło 28 młodych ludzi z Polski oraz Gruzji w wieku 18-30 lat. Wymiana odbyła się w terminie 4-11 października 2016.
Poprzez realizację projektu chleliśmy, aby młodzi ludzie zapoznali się z dziedzictwem kulturowym państw uczestniczących w naszym projekcie, pragnęliśmy przedstawić młodzieży podobieństwa i różnice kilku zupełnie innych kręgów kulturowych. Pokazaliśmy uczestnikom, że mimo różnic geograficznych i kulturowych wiele ich łączy. Pokazaliśmy jak ważne jest promowania pozytywnych norm zachowań, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla innych narodów.

Projekt zrealizowany w ramach akcji Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, Program Erasmus +, Numer umowy 2016-1-PL01-KA105-025460

Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej temu projektowi: mediteralmayouthinaction.pl

A w tym odnośniku znajduje się prezentacja zrealizowanego projektu w pdf. Zapraszamy do odwiedzenia!