Nie jesteśmy tu przypadkiem!

Działamy od 2006 roku, a od 2008 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. "Lubimy muzykować, grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć...Lubimy kulturę i muzykę śródziemnomorską: grecką, hiszpańską, arabską, flamenco... Chcemy i lubimy o tym opowiadać, integrować miłośników takich, jak my. Chcemy WSPÓLNIE to robić!"

Nasze działania, z których jesteśmy dumni:

Flamenkujmy razem! Świąteczne, rodzinne spotkanie aficionados flamenco z Warszawy i całej Polski.
Warto odświeżyć sobie kolędy hiszpańskie, przynieść instrumenty i miło spędzić czas razem w Miejscu CHWILA.

10 grudnia 2016
godz. 19.00
Miejsce CHWILA
ul. Ogrodowa 31/35 Warszawa

https://en-gb.facebook.com/events/1290011784353933/


Organizator: Stowarzyszenie Mediteralma
Zapraszamy serdecznie!

Tytuł projektu: Same or different- cultures across Europe

Projekt odbył się w małej wiosce Udabno w Gruzji. Udział w nim wzięło 28 młodych ludzi z Polski oraz Gruzji w wieku 18-30 lat. Wymiana odbyła się w terminie 4-11 października 2016.
Poprzez realizację projektu chleliśmy, aby młodzi ludzie zapoznali się z dziedzictwem kulturowym państw uczestniczących w naszym projekcie, pragnęliśmy przedstawić młodzieży podobieństwa i różnice kilku zupełnie innych kręgów kulturowych. Pokazaliśmy uczestnikom, że mimo różnic geograficznych i kulturowych wiele ich łączy. Pokazaliśmy jak ważne jest promowania pozytywnych norm zachowań, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla innych narodów.

Projekt zrealizowany w ramach akcji Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, Program Erasmus +, Numer umowy 2016-1-PL01-KA105-025460

Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej temu projektowi: mediteralmayouthinaction.pl

A w tym odnośniku znajduje się prezentacja zrealizowanego projektu w pdf. Zapraszamy do odwiedzenia!

 

Wróciliśmy z Gruzji, zafascynowani poznanymi ludźmi, kulturą i krajobrazem tego kraju, pod wieloma względami podobnym do Polski, a jakże innym.

Udało nam się zrealizować postawione przed wyjazdem cele, jakimi było pogłębienie dialogu międzykulturowego poprzez ukazanie wspólnych elementów, wartości oraz interesów jakie występują pomiędzy Polakami i Gruzinami oraz przybliżenie naszych tradycyjnej kultury i obyczajów oraz kultury śródziemnomorskiej. Wróciliśmy z bagażem doświadczeń i wieloma nowymi znajomościami, pozwoliło to na intensyfikację współpracy międzynarodowej naszej organizacji na polu integracji kulturowej i gospodarczej. Dowiedzieliśmy się, że Gruzini to wspaniali i przyjaźni ludzie, wierzący, że edukacja i praca pozwalają wiele osiągnąć, otwarci na Europę i czujący się Europejczykami.

Wracamy tam niebawem na pewno.