Mediteralma - Stowarzyszenie Miłośników Kultury Śródziemnomorskiej
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Hery 11/47
01-497 Warszawa
KRS 0000280958
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
(podmiot wpisany także do Rejestru Przedsiębiorstw)

data rejestracji: 21.05.2007

REGON: 140997370
NIP: 5222859369

Konto bankowe nr: 77 1940 1076 3035 8304 0000 0000

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.