Mediteralma - Stowarzyszenie  Miłośników Kultury Śródziemnomorskiej.

Organizacja Pożytku Publicznego

"Lubimy muzykować, grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć...
Lubimy kulturę i muzykę śródziemnomorską: grecką, hiszpańską, arabską, flamenco...
Chcemy i lubimy o tym opowiadać, integrować miłośników takich, jak my.
Chcemy WSPÓLNIE to robić!
"

Dlatego właśnie organizujemy:
1. "Projekt MEDITERALMA" - wyszukiwanie, integrowanie i wspólne muzykowanie osób śpiewających, tańczących lub grających amatorsko i profesjonalnie na instrumentach charakterystycznych dla muzyki etnicznej z rejonu basenu Morza Śródziemnego.
2. "Wigilijne Jam Session Flamenco i..."- spotkania wiglijne integrujące głównie środowisko tzw. aficionado flamenco - miłośników flamenco.
3. Cykle warsztatów tańca, śpiewu i gry na instrumentach
 
Stowarzyszenie Mediteralma zrzesza osoby działające na rzecz budowy społeczeństwa otwartego, w szczególności w obszarze stosunków i edukacji kulturowej. Celami naszymi jest pobudzanie, wspieranie i organizacja inicjatyw związanych z poznaniem kultur. Działamy na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Europy. Stowarzyszenie wspiera działania o charakterze naukowym, edukacyjnym i artystycznym, które wpływają na rozwój świadomości obywatelskiej, narodowej, regionalnej, kulturowej.

Członkowie Stowarzyszenia realizują cele statutowe w różnych formach aktywności. Wiele uwagi poświęcamy kulturze Półwyspu Iberyjskiego, w szczególności dziedzictwu Cyganów Andaluzyjskich. Od lat spotykamy się, by lepiej zrozumieć zjawisko, jakim jest flamenco. Działalność nasza nie ogranicza się do organizowania pokazów i uczestniczenia w koncertach. Staramy się także brać udział i prowadzić warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspierać inicjatywy o charakterze charytatywnym. I swoimi doświadczeniami chcemy dzielić się w Stowarzyszeniu Mediteralma.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym idea dialogu między kulturami nie jest obca.