STATUT STOWARZYSZENIA MEDITERALMA
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Mediteralma” zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie zrzesza osoby aktywne, zaangażowane w działania na rzecz budowy społeczeństwa otwartego, w szczególności w obszarach:

1. Stosunków i edukacji międzykulturowej,
2. Wrażliwości na problemy społeczne,
3. Socjologii,
4. Kultury.

W swoich działaniach członkowie odwołują się w szczególności do źródeł cywilizacji europejskiej i jej fundamentu – kultury śródziemnomorskiej.
 
 

 

 
więcej w linku: Statut_Mediteralma.pdf