beato-el-PeleEl beato Ceferino Giménez Malla era gitano y fue el primer beatificado de su raza. Era conocido familiarmente como «el Pelé». Era seglar de la Tercera Orden Franciscana. Tratante de caballerías, hombre cabal y honrado, era muy devoto de la Virgen y de la Eucaristía, generoso con los más necesitados
y preocupado por la catequesis de los ninos. Le llevaron al martirio, en 1936, la defensa de un sacerdote y el empeno en seguir rezando el rosario. Juan Pablo II lo beatificó el 4 de mayo de 1997 y su fiesta se celebra el 4 de mayo. En palabras de Juan Pablo II: «El Pelé fue generoso y acogedor con los pobres, aun siendo él mismo pobre; honesto en su actividad; fiel a su pueblo y a su raza calé; dotado de una inteligencia natural extraordinaria y del don de consejo. Fue, sobre todo, un hombre de profundas creencias religiosas».
Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento y del 75 aniversario de su martirio, se ha publicado un audio-libro titulado "No me veréis morir", en el que se recoge la biografía del "santo patrón de los gitanos",
como se le conoce. Poco se sabe de su vida, pues no dejó ningún escrito, pero sí se conocen los testimonios y recuerdos de quienes lo conocieron bien, como es el caso de su adorada nieta Maruja.
http://www.diocesismalaga.es/modulos/prensa/diocesis/742.pdf

Cante Jondo, również Cante Hondo, (czytaj 'kante hondo') jest stylem śpiewu we flamenco. Jest dawną, uważaną za nienaruszoną, postacią śpiewu flamenco będącego Flamenquita de pura razaczęścią folkloru Andaluzji. Należą do niej takie style we flamenco, jak toná, martinetes, siguiriya, soleá i carcelera. Style,  które czerpią z tradycji arabskich, żydowskich, cygańskich a nawet indyjskich. Nazwa oznacza 'śpiew głęboki' (hiszp. hondo = "głęboko", wymawiane 'ondo'). Powszechnie uznaje się tradycyjną klasyfikację muzyki i śpiewu flamenco wyodrębniającą trzy grupy, którą najgłębszą, najbardziej poważną stanowi Cante Jondo. Pozostałe to Cante Intermedio i Cante Chico ("wesołe"). Nazwa 'jondo' jest pisana przez <j> jako forma wymowy występująca w dialekcie andaluzyjskim, który zachował głoskę szczelinową podobną do polskiego <h>. Cechę tę zatracił w dużej mierze współczesny język hiszpański.

Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się coś więcej o flamenco i cante jondo, nie tylko Rumbas i Sevillanas, zapraszamy do odwiedzenia nietuzinkowego bloga prowadzenego przez Polaka, który przez pryzmat swoich doświadzeń, wiedzy i odczuć przybliża nam style flamenco, które w Polsce są niestety mało popularne.  Odnośnik do tegoż bloga tutaj.

Sklepienia łukowe wykorzystywane przez muzułmanów były i są niezwykłe. Stanowią niewątpliwie inspirację nie tylko dla artystów plastyków, malarzy, rzeźbiarzy, ale również dla muzyków, śpiewaków i tancerzy. lukpodkowa

Poniżej znajduje się streszczenie artykułu poświąconego sklepieniom łukowym występującym w rejonie basenu Morza Śródziemnego.

Pełny artykuł, chroniony prawami autorskimi, w języku angielskim tutaj:

The Arch That Never Sleeps.pdf

Być może żadna z kultur nie opanowała projektowania i wykorzystania sklepień łukowych lepiej niż muzułmanie. Dziedzicząc wcześniejsze formy łuków od Greków i Rzymian, muzułmanie rozwinęli różne nowe kształty np. podkowy, multi-folii, spiczaste i cymy . Pasja, jaką przejawiali do tego motywu może pochodzić od regularnie mistycznych / symbolicznych znaczeń z nim związanych, jak również od jego walorów użytkowych. Architektura muzułmańska wykorzystuje łuk jako główną funkcję strukturalną i dekoracyjną. Rozprzestrzeniając się na wszystkie kultury stopniowo staje się on motywem architektury światowej. Ten artykuł bada znaczenie łuku, jego zrozumienia wśród muzułmanów, oraz jego adaptację w Europie.

Perhaps no culture mastered the design and use of the arch more than the Muslims. Inheriting earlier arch forms from the Greeks and the Romans, Muslims developed a variety of new shapes including the horseshoe, multi-foil, pointed and the ogee arches. The passion they had for this motif is due to the regularly mystical/symbolic meanings associated with it, as well as its functional advantages. Their architecture uses it as a major structural and decorative feature. The arch soon spread to all cultures progressively becoming a global architectural motif. This article explores the significance of the arch, Muslims' understanding of it, and its transfer to Europe.

Język cyganów ROMANÍ (CALÓ) cyganeczki


Poniżej kilka codziennych zwrotów - Powitań - w języku Caló z tłumaczeniem na współczesny język hiszpański.

Powitania

Hiszpański > CALÓ


Buenos días: Lachós chibeses
Buenas tardes: Lachis tasatás
Buenas noches Lachís tarachís
Hola: Orí
Adiós :Adebel
Hasta luego: Disde yescotría
Hasta mañana: Dísde cayicó
¿Está usted bien?: ¿Quesa ostré mistó?
Bien, y usted: Mistó, ¿y ostré?
Bien, muchas gracias: Mistó, baribustris garapatis
¿Y su familia?: ¿E sun uluyilia?
Buenos todas, gracias a Dios: Lachóssarós, garapatis Adebel
Hoy: Cibó, Sejonia
Hoy día: Achivé
Ayer: Acheté
Anteayer: Gresacheté
Anoche: Arachí
Anteanoche: Grestarachí

Subcategories

Wszystko o językach z krajów Morza Śródziemnego
Muzyka krajów basenu Morza Śródziemnego
Sztuka krajów basenu Morza Śródziemnego
Zagadnienia kulturowe związane z krajami Morza Śródziemnego