Sztuka

Sztuka krajów basenu Morza Śródziemnego

Sklepienia łukowe wykorzystywane przez muzułmanów były i są niezwykłe. Stanowią niewątpliwie inspirację nie tylko dla artystów plastyków, malarzy, rzeźbiarzy, ale również dla muzyków, śpiewaków i tancerzy. lukpodkowa

Poniżej znajduje się streszczenie artykułu poświąconego sklepieniom łukowym występującym w rejonie basenu Morza Śródziemnego.

Pełny artykuł, chroniony prawami autorskimi, w języku angielskim tutaj:

The Arch That Never Sleeps.pdf

Być może żadna z kultur nie opanowała projektowania i wykorzystania sklepień łukowych lepiej niż muzułmanie. Dziedzicząc wcześniejsze formy łuków od Greków i Rzymian, muzułmanie rozwinęli różne nowe kształty np. podkowy, multi-folii, spiczaste i cymy . Pasja, jaką przejawiali do tego motywu może pochodzić od regularnie mistycznych / symbolicznych znaczeń z nim związanych, jak również od jego walorów użytkowych. Architektura muzułmańska wykorzystuje łuk jako główną funkcję strukturalną i dekoracyjną. Rozprzestrzeniając się na wszystkie kultury stopniowo staje się on motywem architektury światowej. Ten artykuł bada znaczenie łuku, jego zrozumienia wśród muzułmanów, oraz jego adaptację w Europie.

Perhaps no culture mastered the design and use of the arch more than the Muslims. Inheriting earlier arch forms from the Greeks and the Romans, Muslims developed a variety of new shapes including the horseshoe, multi-foil, pointed and the ogee arches. The passion they had for this motif is due to the regularly mystical/symbolic meanings associated with it, as well as its functional advantages. Their architecture uses it as a major structural and decorative feature. The arch soon spread to all cultures progressively becoming a global architectural motif. This article explores the significance of the arch, Muslims' understanding of it, and its transfer to Europe.